Belofte voor Gods kleine kudde

Het doen van de wil van God

Het wonder van de dode botten

Oecumenische Veertigdagenvieringen

Wat is erop tegen mij te dopen?

Zaaien met verdriet; oogsten met vreugde

Jezus volgen, waar dan ook

Nieuwsjaarsdienst

Oudejaardienst