Paastuintje met open graf

(Column in Groot Rijswijk op 6 april 2023)

In de maand december worden we overspoeld met beelden van de kerststal: Jozef en Maria, het kleine kindje Jezus, de herders en de wijzen rondom hen, samen met een paar dieren. Maar met Pasen siert een lenteachtig tafereel onze Hofrustkapel. Een paastuintje met ontluikende plantjes, en vooral het graf dat wijd open staat. Want dat is waar het allemaal om draait tijdens het grootste christelijke feest: een open graf.

Kwetsbaarheid van ons leven

Ons leven is broos en kwetsbaar, dat beseffen we dagelijks. Zinloze oorlogen eisen hun tol, ziektes nemen soms een veel te jong leven weg, en we horen voortdurend over slachtoffers van geweld en ongelukken. We kunnen proberen ons vast te klampen aan kortstondige momenten van geluk, maar we blijven uiterst kwetsbaar.

Voor velen, ook in Rijswijk, is het leven geen pretje. Via gezamenlijke initiatieven van de kerken in Rijswijk, zoals bij SchuldHulpMaatje, komen we in contact met mensen die dagelijks strijden om het hoofd boven water te houden, en soms ‘s nachts wakker liggen van hun zorgen. Samen met diverse gemeentelijke instanties willen de kerken deze kwetsbare groep helpen om hun leven weer op de rails te krijgen, maar het lijkt erop dat het aantal mensen met problemen alleen maar sterk toeneemt.

Feest van hoop

Toch is Pasen een feest van hoop. Ondanks alle zorgen, eenzaamheid en gebrokenheid om ons heen vieren we het Paasfeest. Want juist dit feest biedt ons perspectief. Het is niet de duisternis die uiteindelijk zegeviert. Ook de dood heeft niet het laatste woord. God biedt ons in Christus een toekomst vol hoop, zelfs door de dood heen.

Jezus kent het lijden van ons mensen. In Hem heeft God ons Zijn mede-lijden getoond. Hij was een man van verdriet en bekend met ziekte. Hij heeft onze ervaringen gedeeld. Maar zijn dood was niet het einde. Integendeel, het Paasfeest is een mijlpaal in de geschiedenis van God met ons mensen. God biedt ons eeuwig leven aan, niet alleen in kwantiteit, maar ook in kwaliteit.

Bewijs van Gods liefde

Pasen betekent geen leven zonder problemen. Het is geen belofte van een volle bankrekening of zorgeloze luxe. Maar Pasen is wel het bewijs van Gods liefde voor ons. Paulus schreef hierover de kernachtige tekst:

‘Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus, liet God zien hoeveel Hij van ons houdt. En niets kan dat veranderen. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, of we nu leven of sterven: God houdt van ons!’

Je bent van harte welkom om in de kerken van Rijswijk dit feest mee te vieren. Een prachtig paasfeest toegewenst!

Lees de Column in Groot Rijswijk…