Over onze slogan

Hofrustkapel aan de Laan Hofrust tegenover het gelijknamige park. Dat is verwerkt in ons logo: Een bladerrijke boom als symbool van een kerk die als een Hof van Rust wil zijn in Rijswijk. In het midden van ons logo het kruis. En als slogan de woorden van Jezus: Ik zal u rust geven. Die woorden staan ook op de verbouwde achterwand.

De aanduiding ‘Volle Evangelie’ drukt de wens uit om het evangelie van Jezus Christus te beleven in al zijn volheid. Die vrede, die rust door het offer van Christus is er niet pas voor een later leven, maar ook voor nu, voor alle delen van ons bestaan, ook voor onze ziel en ons lichaam. 

Wij zijn een pinkstergemeente, voortgekomen uit de beweging in de jaren 60 en 70 toen in Nederland tal van nieuwe evangelische groeperingen ontstonden. Als pinkstergemeente staan wij in vuur en vlam, afkering van lauwheid en aangewakkerd door de Heilige Geest. Zoals Pauluss schreef: Wij zijn gegrepen door Christus. 

En die gedrevenheid voor onze God, die kleurt onze erediensten, inspireert ons bij tal van activiteiten en geeft ons een bewogen betrokkenheid voor de wereld om ons heen, dichtbij en verweg. Als geloofs-gemeenschap willen we God dienen met open ogen, luisterende oren en warme harten in de volle overtuiging dat Gods liefde uitgaat naar iedereen ook hier in Rijswijk.

En met onze mede-gelovigen en de kerk van alle eeuwen verwachten wij naar Gods beloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid heerst.