Wie zijn wij?

Actief. Sociaal. Charitatief. Extravert. Open.

Inspiratie

Wat ons als gelovigen inspireert en samenbindt is onze relatie met God. Hij staat centraal in onze levens. Zijn liefde vormt de uiteindelijke basis van alles wat wij doen.

Samenkomsten

Tijdens onze bijeenkomsten op zondag veel muziek, ruimte voor gebed en een motiverende overdenking. Ons samenzijn heeft een open karakter. Ook voor mensen die niet tot de gemeente behoren. Op de woensdagavonden is er een divers programma.

Inzamelingen

Op naam van onze gemeente hebben we tientallen oudpapiercontainers kunnen laten plaatsen. De hele omzet gaat naar derdewereldprojecten. Dorcas organiseert één keer per kwartaal een inzameling van kleding, speelgoed, mobieltjes, enz. enz., voor o.a. Balkan en Oost-Europa. Wij daarbij een van de inneemadressen. De hele netto opbrengst (wij geen strijkstok) via Dorcas naar de Balkan óf Oost-Europa.

Openheid

Op zaterdagmiddag “open deur”. Uitrusten. Gratis koffie. Toilet ook voor de in- en uitlopers. Ruimte voor de mensen om hun verhaal kwijt te kunnen. Open hart, bewogen en betrokken. Geldwerving In de decennia van het bestaan van de stichting is niemand van de eigen mensen ooit vanuit de stichting betaald. Alles pro Deo. Ieder heeft zijn/haar eigen inkomen, pensioen, uitkering, AOW, enz. Wij hebben inkomsten uit verhuur van enkele kleinere- en grotere zalen. Vraagt veel inzet van de vrijwilligers.