Oud Papier

Wij zamelen oud papier in voor een waterpompen-project in Oeganda. Op tal van locaties in Rijswijk staan voor dit doel blauwe papiercontainers. En op elke zaterdag kunt u uw oud papier brengen naar Laan Hofrust 21.

Lees hier de beschrijving van het project:

Het district Kabale in Zuidwest-Oeganda is een bergachtig, dichtbevolkt gebied. De bevolking verbouwt voedsel in de dalen waar de vruchtbare grond ligt, en woont zelf hoger in de bergen. Op de plekken waar mensen wonen is vaak weinig schoon drinkwater beschikbaar. Vrouwen en meisjes moeten meerdere malen per dag afdalen naar het dal om water te halen. Dat brengt uitdagingen met zich mee. Het sjouwen met volle jerrycans zorgt voor rugklachten, miskramen en gemiste tijd op school. Daarnaast worden ze onderweg regelmatig lastiggevallen door mannen.

Als gevolg hiervan zijn de mensen in bergdorpen (te) zuinig met water. Vaak is het water bovendien vervuild, doordat veel mensen geen toilet hebben en de dieren vrije toegang hebben tot de waterbronnen. Door het vuile water komt vooral onder kinderen veel ziekte en sterfte voor.

Veilig drinkwater dicht bij huis

In samenwerking met de Anglicaanse kerk van Oeganda heeft Tearfund in het district Kigezi een waterproject opgezet voor veilig drinkwater dicht bij huis. Lokale kerken en gemeenschappen worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan voor hun omgeving. Ze maken waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken en ze beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft. Daarnaast worden er slimme waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit hooggelegen bronnen met behulp van zwaartekracht verdelen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in de dorpen watercomit├ęs opgericht die het beheer van de watervoorzieningen op zich nemen. Een aantal mensen uit het dorp krijgt training om het onderhoud te kunnen doen. Een andere belangrijk aspect van het programma is hygi├źnevoorlichting onder de bevolking.

Duurzame landbouw en rampenpreventie

Sinds een paar jaar is er binnen het waterprogramma ook meer aandacht voor de omgeving en duurzame landbouw. Het dichtbevolkte, bergachtige gebied van Kigezi is kwetsbaar voor bodemerosie. Om erosie te reduceren, worden op de steile hellingen 372 terrassen beschermd en wordt op de hoogtelijnen beplanting aangebracht. Langs de hoogtelijnen worden ook sleuven en drainageputten gegraven, zodat overtollig regenwater goed en snel kan worden opgenomen in de bodem. Door deze duurzame manier van landbouw zijn 10.649 mensen getraind in rampenpreventie.