Samenkomst

Onze samenkomst vinden plaats op zondag om 10.00 uur.

Vanaf 9.30 uur zijn de deuren open.

We zingen met elkaar en er is een overdenking vanuit de Bijbel.

Voor de kinderen is er een apart programma.

Na afloop drinken we koffie.

Van harte welkom!