Jaarrapportage waterproject in Oeganda

Wij ondersteunen al jaren een waterproject van Tearfund in Oeganda. Dit doen wij door giften en door de inzameling van oud-papier.

Zuid-Kigezi is een bergachtig district in het zuidwesten van Oeganda, waar mensen op heuvels wonen en problemen hebben met toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen. De belangrijkste problemen zijn onder andere het zware werk van vrouwen en meisjes om water te halen, de vervuiling van waterbronnen, en de dreiging van modderstromen door regenval en ontbossing.

Tearfund werkt aan het verbeteren van de watervoorziening door het aanleggen van reservoirs en waterleidingsystemen, het oprichten van dorpscomités voor het beheer van watervoorzieningen, en het verstrekken van training voor onderhoud en reparaties. Daarnaast is er aandacht voor rampenpreventie en behoud van de natuurlijke omgeving.

In de periode van april 2022 tot maart 2023 zijn er 198 nieuwe waterpunten gebouwd, waardoor de toegang tot schoon water voor 16.278 mensen binnen 500 meter van hun huis is verbeterd. Er zijn ferro-cement watertanks gebouwd, waarvan 22 zijn toegewezen aan kwetsbare groepen. Ook zijn er communitytanks bij scholen, klinieken en kerken gebouwd. Daarnaast zijn bronnen in de bergen beschermd. Kerken spelen een rol in bewustwording over hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Het project werkt nauw samen met lokale kerken en maakt gebruik van de principes van Church & Community Transformation (CCT) om bewustzijn over watergebruik en hygiëne te bevorderen. Er zijn 77 CCT-facilitators opgeleid en meer dan 10.000 inheemse bomen/struiken zijn aangeplant. In sommige gemeenschappen wordt zonne-energie gebruikt om water omhoog te pompen. Jongeren hebben training gekregen om hun inkomen te vergroten, en er is speciale aandacht voor inclusie, waarbij gezinnen met beperkingen toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater.

Het programma wordt dit jaar ondersteund met €55.000 aan financiële steun van Tearfund Nederland, mede dankzij de bijdragen van alle mensen in Rijswijk die oud-papier inzamelen voor dit doel.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Willem Klaassen, projectleider Oeganda, via wklaassen@tearfund.nl.

Lees verder in de jaarrapportage…