Verlost door Jezus’ bloed

‘Drink er allemaal uit,’ zei Hij. ‘Dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van de zonden te bewerken. Let op mijn woorden: Ik zal geen wijn meer drinken tot de dag dat Ik met jullie nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader.’
(Mattheüs 26:28)

Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade!
(Efeze 1:7)


Op Goede Vrijdag zal het lied ‘Jesus’ Blood never failed me yet’ worden uitgevoerd. Deze muziek bestaat uit een loop van een verder onbekende zwervende man die een korte liedje zingt. Dit wordt steeds herhaald, en wordt vervolgens in toenemende mate begeleid door musici.

Lees hier meer over de achtergrond van deze muziek…

Luister naar enkele voorbeelden: