In Uw hand

Welkom op zondag 26 juni!

Thema: In Uw hand – Psalm 31:6 en 16

Het stormt in deze psalm als op een zee, de golven jagen op en over elkaar, maar steeds weer steken zich onbeweeglijke rotsen uit het schuimen omhoog, rotsen van een diep vertrouwen waarop de golven geen vat hebben, want… de psalmist legt zijn leven in Gods hand.

In Zijn hand, – ook als het zwaarste op ons klemt, ook als het bitterste ons verteert, ook als het smadelijkst ons verguist, ook als het donkerste ons verstikt.

In Zijn hand, – waar anders zouden wij ons met lichaam en ziel bevelen? Jezus gaf, toen zijn lichaam brak, zijn geest in die handen van de Vader. Hij wist, in die handen was het leven dat door geen dood en graf bedreigd kan worden.

In Zijn hand, – wat een belijdenis voor wie het aandurft; wat een veiligheid voor wie het weet! Zó zeker, dat hij nooit beschaamd wordt in zijn vertrouwen, in eeuwigheid niet.

In Zijn hand, – de hoogste zekerheid

You don’t have to worry
And don’t you be afraid
Joy comes in the morning
Troubles they don’t last always
For there’s a friend named Jesus
Who will wipe your tears away
And if your heart is broken
Just lift your hands and say

I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands

So when your tests and trials
They seem to get you down
And all your friends and loved ones
Are nowhere to be found
Remember there’s a friend named Jesus
Who will wipe your tears away
And if your heart is broken
Just lift your hands and say

I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands

With Jesus I can take it
With Him, I know I can stand
No matter what may come my way
My life is in your hands