Neem deel aan de goede strijd

Op de bijbelkring van 15 juni behandelen we 1 Timotheüs 1:18-20. Denk en praat mee over Paulus’ woorden:
18 Dit gebod leg ik u op, mijn zoon Timotheüs, in overeenstemming met de profetieën die voorheen over u uitgesproken zijn, opdat u in deze dingen de goede strijd strijdt. 

19 En behoud het geloof en een goed geweten. Sommigen hebben dit verworpen en hebben in het geloof schipbreuk geleden. 

20 Tot hen behoren Hymeneüs en Alexander, die ik aan de satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. 

Vraag 1

Blijkbaar zijn er over Timotheüs profetieën uitgesproken toen hij begon als helper van Paulus.

Zijn er over jouw leven ook persoonlijke woorden van God uitgesproken? En wat betekenen die voor jouw leven met God?

Vraag 2

Paulus heeft het over mensen van wie het geloof ‘schipbreuk heeft geleden’. De oorzaak daarvan is dat zij hun geweten niet zuiver hebben gehouden.

Hoe kan een onzuiver geweten, het doen van slechte dingen, leiden tot schipbreuk van het geloof?

Vraag 3

Over Hymeneüs lezen we in 2 Timotheüs 2:17 dat zijn woorden voortwoekeren als een kwaadaardig gezwel. Hij beweerde dat de opstanding uit de dood al had plaatsgevonden.

Alexander is mogelijk dezelfde persoon die we tegenkomen in 2 Timotheüs 4:14. Hij heeft Paulus veel kwaad gedaan en verzet zich fel tegen zijn boodschap.

Wat voor tegenstanders van het ware evangelie komen we tegen in deze tijd, wat voor dwalingen en verzet komen we zoal tegen?

Vraag 4

Paulus schrijft dat hij deze mensen aan Satan heeft moeten overleveren. We komen dit ook tegen in 1 Korinthiërs 5:3–5.

Wat zouden we ons daar bij voor kunnen stellen, wat zou Paulus daarmee precies bedoelen?