Stil voor God

Ja, mijn hart keert zich naar God, mijn redding komt uit zijn hand.Hij is werkelijk mijn rots en mijn bevrijder, Hij is als een burcht voor mij, niets krijgt mij uit mijn evenwicht.4 Hoe lang blijft de vijand nog aanvallen? Zij zullen allemaal omvergelopen worden, als een muur die omvalt en neerstort.

Ja, zij overleggen met elkaar hoe zij hem kunnen neervellen. Zij houden van de leugen, met hun mond spreken zij vriendelijke taal, maar in hun binnenste vervloeken zij mij.

O, mijn ziel, zoek uw rust alleen bij God. Van Hem verwacht ik alles. Hij is werkelijk mijn rots en bevrijder, Hij is als een burcht voor mij, niets krijgt mij uit mijn evenwicht.

God zorgt voor mijn redding en redt ook mijn eer. Hij is mijn sterke rots. Alleen bij God kan ik altijd schuilen. Hij beschermt mij.

Volk, stel altijd uw vertrouwen alleen op Hem. Vertel Hem alles en houd niets voor Hem verborgen. Bij God kunnen wij altijd schuilen. Hij beschermt ons.

(Psalm 62:1-9)

Zondag 2 juni
Aanvang 10 uur