Gods geduld met onze twijfel

Daarop zei Gideon tegen God: ‘Als U mij werkelijk wilt gebruiken om Israël te verlossen, zoals U hebt beloofd, geef mij dan dit bewijs ik zal vanavond een wollen vacht op de dorsvloer leggen en als morgenochtend de vacht nat is van dauw, maar de grond eromheen droog, dan weet ik dat U mij zult helpen.’

En zo gebeurde het: de volgende morgen stond Gideon vroeg op, wrong de vacht en kneep er een hele schaal water uit!

Toen zei hij tegen God: ‘Word alstublieft niet boos op mij als ik U nog eenmaal iets vraag. Ik zou nog een keer een proef willen nemen met de vacht: laat deze keer de vacht droog blijven, terwijl de grond er omheen nat is van de dauw.’

God deed wat Gideon had gevraagd, die nacht bleef alleen de vacht droog, maar de grond was bedekt met dauw!

(Rechters 6:36-40)

Datum: Zondag 7 juli
Aanvang: 10.00 uur

0:00


In the quiet of the night, I cried out to the sky,
Seeking a sign from heaven, a whisper from on high.
“Show me Your will, O Lord, make it clear and true,
Let the fleece be wet with dew, while the ground stays dry and new.”

Oh, the fleece of Gideon, a symbol of Your grace,
In the doubts and shadows, You reveal Your face.
Through the changing seasons, Your faithfulness we see,
In the fleece of Gideon, You are guiding me

The dawn broke with the morning light, the sign was plain to see,
The fleece was soaked with heaven’s dew, the ground dry as can be.
But still my heart was trembling, still I sought Your voice,
“Reverse the sign, O Lord,” I prayed, “let the ground be moist.”

Oh, the fleece of Gideon, a symbol of Your grace,
In the doubts and shadows, You reveal Your face.
Through the changing seasons, Your faithfulness we see,
In the fleece of Gideon, You are guiding me.

In my moments of doubt, in my quest for truth,
Your patience shines through, Your love renews.
You meet me in my weakness, You calm my every fear,
Through the fleece of Gideon, I know that You are near.

Oh, the fleece of Gideon, a symbol of Your grace,
In the doubts and shadows, You reveal Your face.
Through the changing seasons, Your faithfulness we see,
In the fleece of Gideon, You are guiding me.

In the stillness of my heart, I find my peace in You,
Through every sign and wonder, Your promises are true.
With the fleece of Gideon, You’ve shown Your love to me,
In every step I take, Lord, I know You’re leading me.