Oecumenische Veertigdagenvieringen

Gedurende de Veertigdagentijd zijn er zowel in Rijswijk als in Voorburg op de woensdagavond oecumenische meditatieve vieringen. Het is goed om met elkaar eenheid in verscheidenheid te herkennen en te vieren; het is de ene God die ons verbindt. U bent van harte welkom. Bidt mee!

In Rijswijk zijn de vieringen steeds in de Hofrustkapel, Laan Hofrust 21, en wel op de woensdagen 1, 8, 15, 22 en 29 maart, van 19.30 tot 20.00 uur. Voorgangers uit de deelnemende kerken gaan beurtelings voor.

In de Goede Week zullen er weer oecumenische avondgebeden zijn op 3, 4 en 5 april, van 19.00 tot 19.30 uur, afwisselend in de Nieuwe Kerk en de Benedictus en Bernadettekerk.