Het wonder van de dode botten

1-2 De kracht van de Here rustte op mij en de Geest van de Here nam mij mee naar een dal vol beenderen. Hij leidde mij er tussendoor. 3 Toen zei Hij: ‘Mensenzoon, kunnen deze beenderen weer mensen worden?’ Ik antwoordde: ‘Och Here, alleen U kent het antwoord op die vraag.’ 4 Toen droeg Hij mij op te profeteren en tegen de beenderen te zeggen: ‘Verbleekte beenderen, luister naar de woorden van de Here. 5 Want de Oppermachtige Herezegt: “Kijk, Ik ga u weer levend maken. 6 Ik zal u weer vlees en pezen geven en u bedekken met huid. Ik zal u adem geven en u zult tot leven komen en weten dat Ik de Here ben.” ’

7 Ik sprak deze woorden van de Here uit, precies zoals Hij mij had opgedragen. En plotseling klonk een luid geklepper door het dal. De beenderen van de lichamen kwamen bij elkaar en voegden zich aaneen zoals zij vroeger hadden gezeten. 8 Met mijn eigen ogen zag ik dat daarna vlees en pezen op de beenderen verschenen en er huid overheen kwam. Maar leven was erin nog niet zichtbaar.

9 Toen gaf Hij mij opdracht de wind te roepen en te zeggen: ‘De Oppermachtige Here zegt: “Kom vanuit de vier windstreken, geest, en laat uw adem over deze dode lichamen gaan, zodat zij weer tot leven komen.” ’ 10 Zo sprak ik tegen de windrichtingen, zoals Hij mij had opgedragen en de lichamen begonnen te ademen, zij kwamen tot leven en stonden op: een onafzienbare menigte.


Amidst the dust and rubble, there lay
The bones of God’s people, now decayed
Israel, once full of life and fire
Reduced to fragments, their bodies expired

But the Lord had a plan, a wondrous design
To bring back to life, what once was resigned
He spoke to the bones, with a voice so true
And they began to stir, as if life anew

Bone connected to bone, sinew and flesh
Forming a body, with each gentle caress
Breath entered in, and the man once dead
Arose, full of life, with each limb and each head

What a sight to behold, a miracle so grand
From lifeless bones, to a living man’s stand
The power of the Lord, so strong and so real
In Ezechiel’s story, we can all find appeal

For even when we’re broken, and our spirit is low
The Lord can revive us, with His loving glow
He can bring back to life, what was once decayed
And breathe new hope, in every soul that’s afraid.