Het doen van de wil van God

Daarom heeft Christus, toen Hij in de wereld kwam, gezegd: ‘God, U verlangde geen offers of offergaven, maar U hebt Mij dit lichaam gegeven, om het als een offer te geven.

Het offeren van dieren die voor U geslacht en verbrand werden om de zonden weg te nemen gaven U geen vreugde.

Toen zei Ik: “Hier ben Ik om uw wil te doen, God, zoals in de Boeken staat.”

Nadat Christus had gezegd dat God de verschillende offers en gaven die onder het oude verbond vereist waren, niet wilde, voegde Hij eraan toe: 

‘Hier ben Ik om uw wil te doen.’ Hij vervangt het oude verbond door een nieuw en beter verbond. 

Door te doen wat God van Hem vroeg en eens en voor altijd voor ons te sterven, heeft Christus onze zonden vergeven en ons gereinigd.

(Hebreeën 10:5-10)


Het gaat U niet om offers of geschenken,
U vraagt niet om brandoffers
of offers om zonden weg te nemen.
Voor U telt mijn gehoorzaamheid.

Toen zei ik:
‘Hier ben ik,
in de wet werd al over mij geschreven.

Mijn hele hart verlangt ernaar
uw wil te doen, mijn God.
Uw wet is mijn leven.’

Ik vertel de blijde boodschap
van uw liefde en rechtvaardigheid
in de samenkomsten.
U weet Here, dat ik niet zal nalaten
over U te spreken.

(Psalm 40:7-10)In ancient times, the psalmist wrote,
Of a sacrifice that God sought,
Not bulls or goats, but a willing heart,
To do His will and play our part.

And then in Hebrews, we are told,
Of Christ, who came as was foretold,
To offer up Himself, the Lamb,
As the perfect sacrifice, the great I AM.

He did not ask for any fame,
Or wealth or power to his name,
But humbly bowed before His God,
Offering Himself, with a love so broad.

In this great act, we find our guide,
To offer up ourselves, abide,
To serve our God with heart and soul,
To love and serve, to reach our goal.

Let us then follow in His way,
Offering ourselves each passing day,
To do the will of our dear Lord,
And follow Him with one accord.

May His example inspire us all,
To heed His call and never fall,
But stand firm and faithful to the end,
As we offer up our lives, our friend.