Zoals een moeder haar kind troost…

Wees blij, samen met Jeruzalem. Laat iedereen die van Jeruzalem houdt, juichen. Wees blij over de stad en wees niet langer verdrietig.

Geniet van Jeruzalem, zoals een kind ervan geniet om bij zijn moeder op schoot te zitten. Geniet ervan hoe mooi de stad is.

Want de Heer zegt: “Ik zal vrede naar Jeruzalem laten toestromen als een rivier. En de rijkdommen van de volken zullen als een brede stroom naar Jeruzalem stromen. Ik zal jullie te eten geven. Ik zal jullie verzorgen en vertroetelen.

Net zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik jullie troosten. Ja, jullie zullen in Jeruzalem worden getroost.

Jullie zullen het zien en jullie zullen weer blij zijn. Jullie zullen zo sterk en gezond zijn als jonge bomen. Ik Zelf zal voor mijn dienaren zorgen. Maar mijn vijanden zal Ik straffen.

(Jesaja 66:10–14)


Welkom op zondag 7 mei om 10.00 uur


O Sion, kom, treur nu niet langer:
Jeruzalems smaad is voorbij.
Ik stel haar tot glorie en troost voor Mijn volk.
Geniet van haar rijkdom, wees blij!

Kom, dorstige, kom nu maar drinken
van ‘t heil dat voor jou is bereid.
Want zoals een moeder haar zuigeling troost,
drenk ik jou met Mijn heerlijkheid.

Je levenskracht zal Ik herstellen,
je wordt weer zo blij als een kind.
Mijn kinderen zal Ik Mijn macht laten zien.
Mijn grootheid,Mijn kracht overwint.

In Jeruzalem vind je troost, helende, ware troost;
daar vind je vrede en rust.
En je hart wordt weer blij als je luistert naar Mij,
want Mijn liefde wordt nooit uitgeblust.