Maar wij zien Jezus…

Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen.

Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

(Hebree├źn 2:5-9)


Welkom in onze Hemelvaartsdienst op donderdag 18 mei om 10.00 uur.
Laan Hofrust 21, Rijswijk