Wees altijd blij

Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

Doof de Geest niet uit  en heb geen minachting voor profetieën. 

Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook. 

Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

Welkom op zondag 11 juni in de Hofrustkapel
Aanvang 10.00 uur