Kostbaar voor God

Maar nu, Israël, zegt de Here, die u heeft geschapen: wees niet bang, want Ik heb u vrijgekocht, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Als u door diepe wateren moet, zal Ik bij u zijn. Als u rivieren moet oversteken, zult u niet verdrinken! Als u door het vuur loopt, zult u niet worden verbrand, de vlammen zullen u niet verteren.

Want Ik ben de Here, uw God en redder, de Heilige van Israël. Ik gaf Egypte, Ethiopië en Seba als een losprijs in ruil voor uw vrijheid. Anderen stierven, zodat u kunt leven, Ik ruilde hun levens voor de uwe, want u bent kostbaar voor Mij en Ik schat het bezit van u hoog, Ik houd van u.

Wees niet bang, want Ik ben bij u. Ik zal u uit alle windstreken om Mij heen verzamelen. Ik zal mijn zonen en dochters van de uithoeken van de aarde terugbrengen naar Israël. Allen die Mij hun God noemen, zullen komen, want Ik heb hen tot mijn eer gemaakt, Ik heb hen geschapen. Breng hen naar Mij terug, blind als zij zijn en doof voor mijn roepen, ook al kunnen zij horen en zien.

(Jesaja 43:1–8)


Vrees niet, Mijn volk, Mijn Israël,
Ik breng verlossing en herstel!
Ik ben uw schepper, groot van kracht,
Die al wat leeft heeft voortgebracht.

Wanneer u door rivieren gaat
ben Ik nabij; U treft geen kwaad.
Ja, Ik behoed u overal,
waarheen uw weg ooit leiden zal.

Zelfs als u gaat door brandend vuur
in ’t moeilijke beproevingsuur,
dan bent u veilig in Mijn hand
zodat de vlam u niet verbrandt.

Ik heb u lief, u bent van Mij,
Mijn eigen volk, Ik kocht u vrij.
Ik breng bijeen wat is verstrooid,
want Mijn beloften falen nooit.

Wees dan niet bang, Ik ben uw God.
Ik breng een keerpunt in uw lot.
Ik maak Mijn volk weer groot en sterk.
Dat is Mijn eigen, godd’lijk werk.


Zondag 23 juli om 10.00 uur in de Hofrustkapel

Welkom!