Vergeet ze niet…

Prijs God en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
Zondag 31 december, 10.00 uur.
Vier de goedheid van God die ons 10.000 reasons geeft tot dankbaarheid.

Welkom!


Geen god ben ik,
Geen heilige,
Geen eeuwigheid in mij.

Mens,
mens van aarde en adem.

Een naam
die vervliegt in de wind.

Geen god. Geen heilige.

Mens zo aanvechtbaar,
mens zo vervreemd.
Mens hoe kort van duur.

O als Híj er niet was –
God die mij omvat,
God die mij handhaaft,
God die mij geneest!

Mijn redding, mijn leven,
mijn geluk is Hij.
God die mij genadig is.

Hemelhoog heb ik Hem.
Eén en al lied ben ik.

Wel kwetsbaar, wel mens.
Maar onaantastbaar.