God blijft trouw

Laat ik mogen leven
in overeenstemming met uw goedheid en liefde.
Dan zal ik blijven spreken over uw grote daden.

Here, uw woord blijft eeuwig bestaan
tot in de hemelen toe.

U bewijst uw trouw aan elke generatie.
U hebt ook de aarde gemaakt,
zodat die stevig gegrondvest is.
(Psalm 119:88-90)

Welkom op zondag 11 februari, aanvang 10.00 uur.