Oecumenische Avondgebeden

In de komende Veertigdagentijd, de weken voorafgaand aan Pasen, worden opnieuw oecumenische Avondgebeden gehouden, georganiseerd door de vier kerken in Rijswijk, binnen het samenwerkingsverband Wij Geloven in Rijswijk.

Vijf oecumenische Avondgebeden worden gehouden in Oud-Rijswijk in de Hofrustkapel aan Laan Hofrust, op de volgende woensdagavonden van 19.30 tot 20.00 uur:

Woensdag 21 februari: Davo van Peursen (Volle Evangelie Gemeente)

Woensdag 28 februari: dhr. Andries Geertsma (Prot. Gemeente Rijswijk)

Woensdag 6 maart: diaken Pier Tolsma (RK Parochie HH Maria en Jozef)

Woensdag 13 maart: ds. Hans van ’t Hoff (Nederlandse Gereformeerde Kerk)

Woensdag 20 maart, dhr. Emile Verviers (RK Parochie HH Maria en Jozef)

Het Avondgebed omvat muziek, bemoediging, een lied, een lezing en korte overweging, stilte, gebeden en een zegenbede. Na het Avondgebed gelegenheid voor een geloof- en luistergesprek voor belangstellenden met een kop koffie of thee.

Drie oecumenische Avondgebeden worden gehouden in Nieuw-Rijswijk in de Stille Week voorafgaand aan Pasen, in de Jeroenkapel van de Benedictus en Bernadettekerk aan de Sir Winston Churchilllaan 372, en in de Nieuwe Kerk, telkens van 19.00 tot 19.30 uur:

Maandag 25 maart, in de Nieuwe Kerk

Dinsdag 26 maart, in de Jeroenkapel van de B&B-kerk

Woensdag 27 maart, in de Jeroenkapel van de B&B-kerk