Schoon water in Oeganda

In het afgelopen halfjaar zijn er nieuwe waterpunten gebouwd. Voor meer dan 6.000 mensen is de afstand tot een betrouwbaar waterpunt nu minder dan 500 meter van hun huis.

Deze waterpunten zijn er in verschillende vormen. Tijdens de looptijd van dit project zijn onder andere 5 nieuwe aftappunten in Nyakashebeya en 36 ferro-cement watertanks in de Kabukuku gemeenschap geinstalleerd. Hiervan zijn een aantal toegewezen aan de meest kwetsbaren in de gemeenschap, zoals mensen die met HIV leven, mensen met een beperking, ouderen en alleenstaande moeders. Verder zijn er 5 grote community tanks gebouwd bij een school, kliniek of kerk. In de bergen hebben 6 bronnen extra bescherming gekregen tegen mogelijke beschadiging door modderstromen na heftige regenval.

In Nyakashebeya is en wordt er hard gewerkt om de bron hoog in de bergen goed te beschermen. Vanuit de bron stroomt het water naar een betonnen verzamelpunt en van daaruit stroomt het water door de zwaartekracht naar allerlei aftappunten. Om de waterdruk in de leidingen te beheersen, worden er een aantal zogenaamde ‘pressure tanks’ gebouwd.

Het project biedt goede sanitatie, hygiënemiddelen en voorlichting op het gebied van gezondheid. Een ander belangrijk punt is schoon (drink)water. De betrokkenheid van 23 kerkleiders draagt bij aan de bewustwording omtrent hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Daarnaast is er blijvende aandacht voor de zorg voor de leefomgeving. Zo worden er verschillende acties ondernomen om het overtollige water snel af te voeren en terrassen te herstellen. De trainingen die inwoners ontvangen op het gebied van rampenpreventie zorgt ervoor dat de impact van een eventuele nieuwe ramp sterk verminderd is.

Afgelopen project halfjaar heeft Tearfund dit programma met € 61.500 support gegeven. Mede dankzij onze inzameling van oud-papier in Rijswijk.

Download de project-rapportage

Lees meer over onze oud-papier acties