Gezien door Jakobus

De Heer is werkelijk opgewekt!

Verlost door Jezus’ bloed

Gods huis heeft veel kamers

Kruimels van genade

Levend water!

Schoon water in Oeganda

Oecumenische Avondgebeden

God blijft trouw

Vergeet ze niet…